PENDRIVE (Powrót)
Sitodruk na taśmie ozdobnej naszyty na poliester